۲۰ هزار همت بار مالی مجلس به دوش دولت/ مخالفت قالیباف با رد کلیات


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با انتقاد از عملکرد هیات رئیسه این کمیسیون، از بار مالی۲۰ هزار هزار میلیارد تومانی مجلس برای دولت با الحاق ۹۹۶ حکم به لایحه برنامه خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85229178/%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری