۲۰ درصد تسهیلات صندوق توسعه ملی به نهادهای عمومی غیر دولتی می‌رسد


تهران- ایرنا- مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی گفت: اعطای تسهیلات به شرکت‌ها و بنگاه‌هایی مجاز است که حداقل ۸۰ درصد سهام یا سهم‌الشرکه آن به‌صورت مستقیم یا با واسطه به اشخاص حقیقی برسد و ۲۰ درصد مابقی توسط صندوق تامین می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85001541/%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری