۲۰ حقیقت تحسین‌برانگیز درباره خدمات دولت به روایت رهبر انقلاب


تهران- ایرنا- رهبر معظم انقلاب روز چهارشنبه هشتم شهریور ماه، در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیأت وزیران که به‌مناسبت هفته ددولت انجام شد، با اشاره به مهم‌ترین اقدامات و دستاوردهای دولت، فرمودند: «می‌خواهم علاوه بر کمک، از تلاش دو ساله دولت سیزدهم تمجید کنم».

منبع: https://www.irna.ir/news/85221371/%DB%B2%DB%B0-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری