۱۷۴ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت قبل در سال گذشته تسویه شد


تهران- ایرنا- مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت اعلام کرد: دولت سیزدهم در سال گذشته ۱۷۴ هزار و ۶۴۲ میلیارد تومان بابت تسویه اصل و سود اوراق منتشر شده در سال‌های گذشته پرداخت کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85084166/%DB%B1%DB%B7%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری