۱۷۱ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در فارس انجام شد


شیراز- ایرنا- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس گفت: از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم تاکنون ۱۷۱ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در استان در قالب ۱۱ طرح سرمایه گذاری انجام شده که از این بابت فارس رتبه سوم را در کشور به خود اختصاص داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84996021/%DB%B1%DB%B7%DB%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری