۱۶ گام تهران و پکن برای توسعه روابط شرق و غرب آسیا


تهران – ایرنا – نزدیک به یک سال پس از آغاز گام های اجرایی ایران و چین برای عملیاتی شدن برنامه جامع همکاری های تهران و پکن دو کشور در ۱۶ محور برای توسعه روابط اقتصادی و سیاسی توافق کردند تا منافع دو کشور در بلندمدت تضمین و روابط سنتی آنها مستحکم شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84970110/%DB%B1%DB%B6-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%88-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری