۱۵۱ درصد تعهد امسال اشتغال استان سمنان محقق شد


سمنان- ایرنا- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان گفت: ۱۵۱ درصد تعهد اشتغال امسال این استان با پیگیری و همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی محقق شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85061223/%DB%B1%DB%B5%DB%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری