۱۵۰ بسته سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان آماده شد


بندرعباس – ایرنا – مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان گفت: هم‌اکنون ۱۵۰ بسته سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف اقتصادی و تولیدی در این منطقه ویژه، آماده ارائه به سرمایه‌گذاران است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85223914/%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری