۱۵۰۰ تن کالای متروکه منهدم شد

«سید عبدالمجید اجتهادی» افزود: ارزش فقط ۱۰۰ تن از این کالاها حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برآورد شده است. 

وی ادامه‌داد: کارشناسان سلامت این کالاها را مورد بررسی قرار داده اند و حتی قابلیت مصرف ثانویه یا بازصادرات ندارد. 

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی با تاکید بر اینکه نباید سختگیری نسبت به ترخیص کالاها انجام شود، گفت: برای واردات این کالاها ارزآوری زیادی انجام شده است، بر این اساس باید بروکراسی اداری را کمتر کرد تا در ترخیص کالاها تسهیل شود. 

وی خاطرنشان‌کرد: واردکنندگان نیز باید به مقررات توجه داشته باشند و اقداماتی از جمله ثبت سفارش و دریافت کد و سایر موارد را انجام دهند. 


منبع: https://www.irna.ir/news/84876194/%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AF%D9%85-%D8%B4%D8%AF

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، مدیرعامل سازمان اموال تملیکی روز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این کالاها از نوع سلامت‌محور بودند که حدود ۱۰ سال در انبارهای گمرک مانده بود و اکنون برای انهدام در اختیار این سازمان قرار گرفته است. 

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری