۱۴۴ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت قبل در سال جاری تسویه شد


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد: بر اساس گزارش خزانه‌داری کل کشور از ابتدای سال جاری تا کنون مبلغ ۱۴۴ هزار و ۵۷۳ میلیارد تومان برای تسویه اصل و سود اوراق منتشر شده در سال‌های گذشته پرداخت شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84989364/%DB%B1%DB%B4%DB%B4-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری