۱۳۷۱ شکایت از صدور غیرحضوری مجوزهای کسب و کار

به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، از خرداد تا نیمه مهر سال جاری ۱۳۷۱ شکایت مربوط به صدور مجوزهای کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها واصل شده که یک هزار و ۴۶ مورد مربوط به بخش خدمات، ۲۴۷ مورد مربوط به بخش صنعت و معدن و ۷۸ مورد مربوط به بخش کشاورزی است.

بیشترین شکایات مربوط به مشکلات فنی در درگاه تخصصی است که به نظر می‌رسد به دنبال ناآرامی‌های اخیر و بروز مشکل در اتصال اینترنت حجم شکایات این بخش بیشتر شده و ۹۰۶ مورد در این بازه زمانی، شکایت مربوط به مشکلات فنی درگاه ثبت شده است.

۳۱۴ مورد از شکایات مربوط به عدم صدور مجوز در زمان مصوب است، ۴۶ مورد شکایات مربوط به مطالبه شرط اضافه، ۳۹ مورد مربوط به رد غیرموجه درخواست، ۲۷ مورد مربوط به فراخوان حضوری، ۲۶ مورد مربوط به مطالبه مدرک اضافه، ۹ مورد مربوط به هزینه اضافه و ۴ مورد مربوط به ارائه کاغذ استعلام است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84936632/%DB%B1%DB%B3%DB%B7%DB%B1-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری