۱۱ تفویض اختیار ستاد وزارت اقتصاد و سازمان‌های تابعه به ادارات استانی

سلمانی ادامه داد: در ۲۶ فروردین ۱۴۰۱ نزدیک به ۳۵ مورد از مأموریت ها و وظایف ستاد وزارتخانه و سازمان های تابعه به استان ها تفویض شد و از این ۳۵ مورد بر اساس آخرین اطلاعاتی که در اختیار داریم ۲۴ مورد انجام شده و ۱۱ مورد نیز به دلیل نیاز به ایجاد زیرساختهای فنی و سامانه های ذیربط هنوز اجرا نشده است که به محض ایجاد این زیر ساخت ها و سامانه های سخت افزاری و نرم افزاری به ویژه در بخش خزانه داری این تفویض اختیارات به استان ها انجام می شود.

معاون وزیر اقتصاد به موضوع تفویض اختیار امور به استانها اشاره کرد و یادآور شد: این موضوع هم مورد تأکید دولت سیزدهم و هم وزیر اقتصاد است به نحوی که تفویض اختیار حداکثری به استان ها اتفاق بیفتد.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد افزود: در نهایت ۶۱ عنوان در حوزه های مختلف تخصصی مطرح شد که این موارد نیز در نهایت خروجی این پیشنهادات در قالب ۱۱ عنوان کلی جمع بندی شد و این موارد به عنوان تفویض اختیارات جدید از ستاد به استان ها اعلام می شود و پس از گردهمایی امروز مدیران استانی نیز با امضا و صدور ابلاغیه رسمی از سوی وزیر اقتصاد این تفویض اختیارات به استان ها رسما انجام می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84918423/%DB%B1%DB%B1-%D8%AA%D9%81%D9%88%DB%8C%D8%B6-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA

وی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده گام دوم تفویض اختیارات به استان ها از مهرماه آغاز شد و بر اساس مکاتبات انجام شده از سوی مدیران استانی ۱۵۳ مورد پیشنهاد جدید برای تفویض اختیار از ستاد به استان ها شناسایی و جمع بندی شده است که این موارد نیز به تفکیک به هر یک از معاونت ها و سازمانهای زیر مجموعه وزارت اقتصاد ارسال شد.

به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، ذبیح الله سلمانی به تصویب ۷۹ مصوبه در گردهمایی پیشین در ۲۸ و ۲۹ تیرماه سال جاری اشاره کرد و اظهار داشت: از این تعداد مصوبه حدود ۴۶ مصوبه اجرا شده است و ۱۹ مصوبه نیز در حال اجرا است و ۱۳ مصوبه نیز هنوز اجرا نشده و باید حتما به مرحله اجرا برسد.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری