۱۰۹۸ شرکت‏ دانش‌بنیان مشمول معافیت مالیاتی شدند


تهران- ایرنا- رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور فهرست اطلاعات یک هزار و ۹۸ شرکت و مؤسسه دانش‌بنیان مشمول معافیت مالیاتی در سال مالی ۱۴۰۰ را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84974374/%DB%B1%DB%B0%DB%B9%DB%B8-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری