یک نشانی غلط درباره تورم!/ کاهش ۸.۳ درصدی تورم تولید کننده در اردیبهشت


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد اعلام کرد: اینکه هزینه برق و آب و گاز را دلیل ایجاد تورم بدانیم، حتی کارشناسان اقتصادی مخالف دولت هیچگاه بیان نکرده و تایید نمی‌کنند و برجسته سازی این گزاره نادرست در واقع نشانی غلط دادن درباره تورم است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85157781/%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%BA%D9%84%D8%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B8-%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1