یوان به جای دلار/ یارکشی چین از عربستان علیه اقتصاد آمریکا


تهران- ایرنا- چین خواستار خرید نفت و گاز با استفاده از ارز یوان است، خواسته‌ای که اگر عملی شود تا ۳۵ درصد از مبادلات دلار در بازارهای جهانی را کاهش خواهد داد و جایگاه آمریکا به عنوان اقتصاد اول دنیا را به خطر می‌اندازد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84966788/%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری