یازدهمین حراج خرده فروشی برخط کالاهای بادوام و خانگی آغاز شد


تهران- ایرنا- یازدهمین حراج خرده فروشی برخط کالاهای بادوام و لوازم خانگی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی از امروز یکشنبه برای علاقه‌مندان شروع شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85184747/%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D8%B7-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری