یارانه ۱۵۰ هزار تومانی ماه رمضان کذب است/ واریز یارانه فروردین در موعد مقرر


تهران- ایرنا- سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت ۱۵۰ هزار تومانی یارانه به مناسبت ماه مبارک رمضان را تکذیب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85066421/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B0%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری