یارانه کمک معیشتی فروردین‌ماه واریز شد


تهران- ایرنا- سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد: یارانه مرحله ۱۵۸ (فروردین ماه) به حساب سرپرستان خانوار دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85449188/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری