یارانه تیرماه ساعت ۲۴ امشب قابل برداشت است


تهران- ایرنا- یارانه کمک معیشتی تیر ماه ۱۴۰۲ به حساب تمام سرپرستان خانوار مشمول دریافت یارانه در سراسر کشور واریز و از ساعت ۲۴ روز سه شنبه ۲۰ تیر ماه قابل برداشت است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85166609/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%DB%B2%DB%B4-%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA