یارانه به صورت نقدی در اختیار مردم قرار بگیرد/ کالابرگ الکترونیکی می‌تواند فسادزا باشد


تهران- ایرنا- کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه بهتر است که پرداخت یارانه به صورت نقدی در اختیار مردم قرار بگیرد تا بر اساس نیازهای خود آن را هزینه کنند، گفت: اجرای کالابرگی الکترونیکی می‌تواند فسادزا باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84978109/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری