یارانه، تسهیل کسب و کار، تورم و مالیات از اقدامات مهم وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم


تهران- ایرنا- وزارت اقتصاد به عنوان رهبر و سکاندار اقتصاد کشور در دولت سیزدهم اقدامات مهمی انجام داده است که از جمله آن می‌توان به تسهیل صدور مجوز کسب و کار، حذف ارز ترجیحی و مردمی سازی یارانه، کاهش نرخ تورم و تامین مالی غیرتورمی بودجه اشاره کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85232385/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری