گلایه وزیر اقتصاد از مقاومت دستگاه‌ها در برابر هوشمندسازی


تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر هوشمندسازی فعالیت‌ها گفت: در ۹ ماهه گذشته ۶ وزارتخانه و دستگاه در برابر هوشمندسازی فعالیت‌ها مقاومت می‌کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84974535/%DA%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری