گزارش کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه درباره افزایش حقوق‌ها به صحن مجلس می‌رود

لطفی یادآور شد: قرار شد نشست مشترکی با کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس برای جمع‌بندی در رابطه با این لایحه برگزار کرده و گزارش مشترکی به منظور ارائه در صحن آماده کنیم.

نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه برخی اصلاحات حقوقی در متن لایحه انجام گرفت، اضافه کرد: دولت و سازمان برنامه و بودجه گزارش مفصلی از منابع مورد نیاز اجرای این لایحه را ارائه کرد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مهمانان حاضر در این نشست تأکید کرد: در این نشست نماینده سازمان اداری و استخدامی کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.

بررسی جزییات لایحه افزایش حقوق‌ها در کمیسیون برنامه و بودجه

محسن زنگنه در توضیح نشست امروز  کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، گفت: در نشست امروز ۳ کمیته شاغلان، بازنشستگان و منابع که در جلسه روز گذشته برای بررسی این لایحه تشکیل شده بود، پیشنهادات خود را ارائه کردند.

به گزارش ایرنا، حسن لطفی در توضیحات جزییات دستور کار روز سه‌شنبه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در این نشست لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری مورد بررسی قرار گرفت، این لایحه دارای یک ماده و ۷ بند است.

زنگنه ادامه داد: براساس پیش‌بینی‌ها، کمیسیون نهایت تا شنبه هفته آینده گزارش مربوط به این لایحه را جمع‌بندی کرده و به صحن علنی مجلس ارائه می‌کند


منبع: https://www.irna.ir/news/84909757/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AD%D9%86

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمایندگان در این نشست پیشنهاداتی در مورد افزایش حقوق مستمری‌بگیران کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و بازنشستگان مطرح کردند.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری