گزارش مرکز پژوهش‌ها از اعمال اصلاحات اساسی بر «طرح مالیات بر عایدی سرمایه»


تهران-ایرنا- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی از اعمال اصلاحات اساسی بر طرح مالیات بر عایدی سرمایه و گسترش معافیت های مالیاتی از این طرح خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84973395/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری