گزارش مخبر به رئیس‌جمهور درباره بازار برنج/ رشد آمار اشتغال‌ و کاهش بیکاری در کشور


تهران- ایرنا- معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه امروز هیات دولت از اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی به بازار برنج و همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه از کاهش نرخ بیکاری و بهبود بازار کار گزارشی را ارائه کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85339425/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری