گزارش فرزین از کاهش قابل توجه تورم بخش تولید در اردیبهشت


تهران- ایرنا- رئیس کل بانک مرکزی درباره کاهش قابل توجه تورم بخش تولید در اردیبهشت، گفت: تورم ماهانه اردیبهشت سال ۱۴۰۲ در حالی به ۳.۲ درصد رسیده که این رقم در سال‌های ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به ترتیب ۵.۸ و ۹.۷ درصد بوده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85133780/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA