گزارش سازمان برنامه از کاهش تورم سالانه: وارد کانال ۳۰ درصد شدیم


تهران- ایرنا- رئیس سازمان برنامه و بودجه از روند کاهشی نرخ تورم خبر داد و گفت که تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد رسیده و تورم نقطه به نقطه نیز در شرف ورود به کانال ۲۰ درصد است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85452349/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D9%85

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری