گردش چرخ تولید در استان یزد

بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دهم تیرماه هر سال با هدف استقلال و رونق اقتصادی کشور به ویژه معدن‌کاران و کارکنان بخش صنایع و همچنین توجه به ظرفیت‌های کشور برای تولیدات داخلی، روز ملی صنعت و معدن نامگذاری شده است. به همین مناسبت در این گزارش تصویری چند معدن و کارخانۀ فعال در منطقۀ بافق یزد را مشاهده می‌کنید.

منبع: https://www.isna.ir/photo/1402041005878/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%DA%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF

فعالیت معادن مختلف در استان یزد، مانند برخی دیگر از استان‌های کشور این استان را به خصوص در منطقۀ بافق، به یکی از استان‌های صنعت خیز کشور تبدیل کرده است. در این منطقه از استان یزد کارخانه‌ها و معادنی مانند گندله‌سازی سه چاهه، معدن آهن چغارت و معدن آریز (آنومالی ۱۹ D) فعال هستند.