گرانی ۳ تا ۴۸ درصدی قیمت ۱۲ ماده غذایی در بازار جهانی+ جزئیات


تهران- ایرنا- آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد قیمت انواع مواد غذایی در جهان طی سال ۲۰۲۲ از ۳ تا ۴۸ درصد افزایش یافته و رشد قیمت گندم در این سال ۳۶ درصد، گوشت مرغ ۴۸ درصد و چای ۲۴ درصد بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85002054/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%B3-%D8%AA%D8%A7-%DB%B4%DB%B8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DB%B1%DB%B2-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری