گام‌های پاکستان در مسیر دلارزدایی و تحکیم روابط با بازیگران مهم منطقه


اسلام‌آباد – ایرنا – علیرغم سنگ‌اندازی غرب در مسیر همکاری میان کشورهای منطقه و از طرفی تلاش آمریکایی‌ها برای سرایت جنگ سرد خود با چین به دیگر کشورها، پاکستان گام‌های دقیقی را برای تعمیق روابط با بازیگران مهم منطقه از جمله ایران و روسیه به ویژه حذف دلار در معادلات تجاری برمی دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85126216/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری