گام‌های دولت برای خروج از تله رشد نقدینگی و تورم/ پرداخت ۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸


تهران- ایرنا- معاون وزیر اقتصاد با اشاره به گام‌های مهم دولت سیزدهم برای رفع ناترازی‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصاد گفت: چون این وضعیت حاصل مجموعه‌ای انباشته از ناکارآمدی دهه‌های گذشته است، مجموعه حاکمیت برای رفع آن باید کمک کند و مقداری زمان لازم است تا این ناترازی‌ها برطرف شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85019038/%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%84%D9%87-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B4%DB%B6-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری