گاز جور کم‌کاری تجدیدپذیرها را می‌کشد

رشد نصب تجدیدپذیرها به معنای تولید برق بیشتر نیست

همه بازارهای گاز بزرگ آمریکا از ابتدای سال ۲۰۲۳ تاکنون، برای حفظ یک سیستم شبکه متوازن، وابستگی بیشتری به گاز طبیعی داشته‌اند.

با وجود رشد ظرفیت تولید نیروی خورشیدی، بادی و باتری، تولید نیروی تجدیدپذیر در واقع ثابت بوده و هنگامی که سرعت باد کاهش پیدا می‌کند یا تولید برق آبی به دلیل سطوح پایین‌تر ذخایر آبی، کمتر می‌شود، استفاده از گاز به عنوان منبع تولید برق افزایش پیدا می‌کند.

با بازنشستگی نیروگاه‌های زغال سوز و رشد نصب ظرفیت بادی و خورشیدی، آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان داد که تولید برق از منابع تجدیدپذیر (بادی، خورشیدی، آبی، زیست توده و ژئوترمال) در سال میلادی گذشته، برای نخستین بار، از تولید نیروی زغال سوز در بخش برق فراتر رفت.

در مجموع، ظرفیت برق پاک فعال در آمریکا، اکنون بیش از ۲۳۷ گیگاوات بوده و ۱۵.۱ درصد از کل برق تولید شده محسوب می‌شود. تگزاس با تولید ۲۶.۳۵۳ گیگاوات معادل ۱۸ درصد از کل برق پاک تولید شده، در این زمینه پیشتاز است و پس از آن کالیفرنیا با ۱۱ درصد سهم و نیویورک با شش درصد سهم از برق پاک فعال، قرار دارند.

به گزارش ایسنا، تولید فزاینده برق با استفاده از گاز طبیعی، منعکس کننده این حقیقت است که گاز، بزرگترین منبع تولید برق در آمریکا بوده و در بحبوحه موج گرمای شدید که تقاضای سرمایشی را افزایش داده و همچنین سرعت باد کمتر از حد معمول و تولید کمتر برق آبی به دلیل خشکسالی، نقش مهمی را در متوازن کردن سیستم‌های برق ایفا کرده است.

بنا بر گزارش این انجمن، همچنین پروژه‌های برق پاک در دست ساخت یا در مراحل توسعه پیشرفته، ۱۳ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد کرد.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا در ژوئن اعلام کرد تابستان امسال، تولید از گاز طبیعی که منبع اصلی تولید در صنعت برق بوده، به میزان سه درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش پیدا می‌کند.

تولید برق آمریکا از نیروگاه‌های گازسوز در فاصله ژانویه تا ۲۰ اوت سال ۲۰۲۳، به میزان ۲۰ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۲ رشد کرد. با این حال، مجموع تولید برق از ابتدای سال ۲۰۲۳ تاکنون، به میزان ۲.۱ درصد کاهش پیدا کرده است. سهم گاز طبیعی در تولید برق در آمریکا به طور میانگین ۴۰.۴ درصد از ابتدای امسال تاکنون بوده که در مقایسه با ۳۶ درصد در مدت مشابه سال گذشته، افزایش نشان می‌دهد.

طبق آمار و تحلیل‌های انجام شده، تولید برق از زغال سنگ همچنان در همه بازارهای برق بزرگ آمریکا کاهش پیدا کرده است و همزمان، تولید برق پاک، اساسا ثابت بوده است زیرا سرعت کمتر باد و تولید برق آبی کمتر، افزایش تولید نیروی خورشیدی را جبران کرده است.

طبق آمار انجمن برق پاک آمریکا، در نصب تجدیدپذیرها، صنعت برق، ۵۲۱۸ مگاوات نیروگاه خورشیدی، بادی و ظرفیت ذخیره سازی در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳ نصب کرد. این ظرفیت نصب شده جدید که بیشترین میزان آن خورشیدی بود، سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳ را به دومین سه ماهه بزرگ برای نصب برق پاک تبدیل کرد.

سهم برق پاک شامل نیروی هسته‌ای و برق آبی، به ۴۰.۵ درصد از مجموع تولید برق آمریکا در فاصله ژانویه تا اوت سال ۲۰۲۳ در مقایسه با ۳۹.۹ درصد در مدت مشابه سال ۲۰۲۲ رسید. با وجود افزایش نصب ظرفیت تجدیدپذیر، تولید برق از منابع بادی و آبی در نیمه اول سال ۲۰۲۳، کمتر از حد معمول بود زیرا سرعت باد کمتر شد و مناطقی که برای بخش زیادی از تولید برق خود، به برق آبی متکی بودند، دچار خشکسالی شدند.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402060503046/%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AF

نیروی تجدیدپذیر پیش از آن برای نخستین بار از تولید هسته‌ای در سال ۲۰۲۱ پیشی گرفته بود و طی سال میلادی گذشته، همچنان برق بیشتری نسبت به نیروی هسته‌ای، تولید کرد.

گاز طبیعی که در سال ۲۰۲۲، سهم ۳۹.۸ درصدی در تولید برق آمریکا داشت، به این زودی کنار گذاشته نمی‌شود. در واقع، گاز طبیعی کمک کرد تولید برق از ابتدای سال ۲۰۲۳ تاکنون، متوازن شود زیرا شرکت‌های نیرو، تولید برق با استفاده از این سوخت را افزایش دادند تا تولید برق آبی کمتر در منطقه شمال غربی اقیانوس آرام و سرعت باد کمتر در منطقه میدوست را جبران کرده و در عین حال، بتوانند برق بیشتری برای پاسخگویی به اوج گیری تقاضا در گرمای شدید تابستان، تامین کنند.

در گزارش این آژانس آمده بود: ظرفیت بیشتر تولید برق با استفاده از گاز و هزینه‌های مطلوب این سوخت، دلایل اصلی پیش بینی ما از افزایش تولید برق با استفاده از گاز در تابستان امسال هستند. همچنین، تجدیدپذیرها و گاز، شاهد تولید فزاینده بوده و تقاضا برای زغال سنگ در تابستان را کاهش می‌دهند.

افزایش سهم گاز از تولید برق

دولت آمریکا، عاری شدن بخش برق از آلایندگی تا سال ۲۰۳۵ را هدف گذاری کرده است. هر چند حذف استفاده از زغال سنگ، در سال‌های اخیر شتاب گرفته و به جای آن، ظرفیت نیروی تجدیدپذیر بیشتری اضافه می‌شود و تولید برق با استفاده از گاز طبیعی افزایش پیدا کرده است اما بخش برق آمریکا تا رسیدن به این هدف، فاصله زیادی دارد.