کیفیت و بهره­‌وری، کلید حفظ رقابت­‌پذیری در سطح ملی


تهران- ایرنا- کیفیت و بهره­ وری، کلید حفظ رقابت‌­پذیری در سطوح ملی، سازمانی و ضامن دستیابی و نهادینه‌کردن توسعه پایدار است. همچنین یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های تحقق اهداف برنامه‌ریزی بهره‌وری کشور و نهادینه کردن آن، تقویت سازمان متولی امر راهبری و سیاست‌گزاری بهره‌وری است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84985781/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری