کیفیت مطلوب رویداد علمی مدل شبیه سازی وزرای اقتصادی در ایران


تهران – ایرنا – معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد: به‌ دلیل‌ روحیه جوانگرایی و دانشگاهی وزیر اقتصاد، رویداد شبیه سازی وزرای اقتصاد اعضای سازمان همکاری اسلامی با کیفیت مطلوب‌تری برگزار شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85176412/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86