کنترل ماهیانه روند بازگشت ارز صادراتی پتروشیمی

وی گفت: عملکرد هیات مدیره و صورت‌های مالی و صورت‌های مالی طرح تملک دارایی‌های سرمایه ای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1400 در مجمع عمومی شرکت صنایع ملی پتروشیمی تصویب رس

به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «حمیدرضا مظفری» با اشاره به برگزاری جلسه مجمع عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: بومی سازی دانش فنی در حوزه های مرتبط با صنعت پتروشیمی در این جلسه بررسی شد.

رئیس گروه امور اقتصادی و نفت دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید بر اصلاح اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی با توجه به وظایف مهم محوله به عنوان یک سازمان توسعه‌ای را یکی دیگر از موارد مطرح شده در این نشست برشمرد.

مظفری ادامه داد: سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت انتخاب و شرکت به انجام تکالیف قانونی از جمله قانون بودجه سالانه و آیین‌نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی مکلف شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84908661/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری