کنترل تورم و بهبود معیشتی خانوارها در لایحه بودجه ۱۴۰۲/ حمایت مالیاتی دولت از تولید


تهران- ایرنا- در حالی که دولت بودجه سال ۱۴۰۲ را به مجلس تقدیم کرد بررسی ردیف‌های بودجه نشان از عزم دولت برای کنترل هم‌زمان تورم و بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی خانوار دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85005345/%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری