کم‌فروشی واحدهای تولیدی خوزستان کاهش یافته است


اهواز- ایرنا- مدیرکل استاندارد خوزستان گفت: با اجرای طرح مقابله با کم فروشی محصولات از پیش بسته بندی شده که از سال گذشته به طور جدی آغاز گردید، زمینه کاهش ۳۰ درصدی کم فروشی از سوی واحدهای تولیدی در استان را فراهم کرده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85231464/%DA%A9%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری