کلیات طرح دولت برای اصلاح ساختار بودجه کشور بررسی شد


تهران- ایرنا- اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی کلیات طرح دولت برای اصلاح ساختار بودجه کشور شامل رویکردها، شیوه برطرف کردن چالش‌های نظام بودجه‌ریزی و انجام نظارت دقیق را مورد بحث و بررسی قرار دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85023634/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری