کلیات برنامه هفتم توسعه در کمیسیون برنامه مجلس تصویب شد


تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی از تصویب کلیات لایحه برنامه پنجساله هفتم توسعه در این کمیسیون خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85152342/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF