کشف و توقیف ۷۶۱ خودرو وارداتی از یک بدهکار بزرگ مالیاتی

وی خاطرنشان ساخت: با توجه به تخمین کارشناسان این سازمان، اموال توقیف شده در جهت وصول مطالبات مالیاتی مکفی می باشد و به‌زودی فرآیند وصول معوقات یاد شده عملیاتی می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84909285/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%DB%B7%DB%B6%DB%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C

به گزارش ایرنا از سازمان امور مالیاتی کشور، داود منظور با بیان اینکه وصول معوقات مالیاتی یکی از برنامه‌های مهم و اولویت‌دار نظام مالیاتی است، اظهار کرد: یک شرکت واردکننده خودرو که بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال بدهی معوقه مالیاتی داشت، با توجه به احکام نمایندگی صادره از قوه قضاییه و با همکاری موثر پلیس امنیت اقتصادی فراجا و هم‌زمان پس از شناسایی محل اختفای ۷۶۱ خودرو وارداتی توسط این سازمان، نسبت به توقیف این اموال اقدام شد و هم اکنون در مرحله کارشناسی و مزایده برای استیفای حقوق بیت المال قرار دارد.

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری