کشف فرار مالیاتی در زمینه فروش لوازم خانگی به صورت انبوه


تهران-ایرنا- مدیرکل امور مالیاتی استان فارس از شناسایی یک شخص حقیقی فاقد سابقه ثبت‌نام در نظام مالیاتی در زمینه فروش لوازم خانگی به صورت انبوه با همکاری پلیس امنیت اقتصادی استان فارس خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85334992/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری