کشف فرار مالیاتی در حوزه خرید و فروش رمزارزها


تهران- ایرنا- رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از کشف فرار مالیاتی در حوزه خرید و فروش رمزارزها با بررسی تراکنش‌های بانکی یک فراری مالیاتی خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85083578/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری