کشاورزان اوکراین از جنگ جلو زدند

اوکراین یک تولید کننده گندم زمستانه است که حداقل ۹۵ درصد از کل تولید گندم این کشور را تشکیل می‌دهد. کشاورزان در حال حاضر برداشت گندم در سال ۲۰۲۳ را با ۲۱.۹۴ میلیون تن به پایان رسانده‌اند. میزان برداشت در سال ۲۰۲۲ به ۲۰.۷ میلیون تن رسید.

اوکراین برای برداشت سال ۲۰۲۳ حدود ۴.۱ میلیون هکتار گندم زمستانه کاشت، در حالی که سطح زیر کشت جو زمستانه حدود ۶۱۵ هزار هکتار بود.

کاشت گندم زمستانه اوکراین با وجود بحران صادرات تغییری نکرد.

تاراس ویسوتسکی، معاون وزیر کشاورزی اوکراین به رویترز گفت که کاهش احتمالی گندم زمستانه ممکن است در مجموع تنها ۰.۱ درصد باشد. وی با پیش بینی کاهش ۵.۴ درصدی کاشت جو در زمستان امسال گفت که کاهش پیش‌بینی شده در سطح کلی کاشت غلات زمستانه به ضرر سایر غلات تمام خواهد شد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402060805812/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AC%D9%84%D9%88-%D8%B2%D8%AF%D9%86%D8%AF

به گزارش ایسنا، یک مقام ارشد کشاورزی به رویترز گفت که انتظار نمی‌رود کشاورزان اوکراینی با وجود هزینه‌های لجستیکی بالاتر به دلیل بحران صادرات، سطح گندم زمستانه خود را برای برداشت محصول ۲۰۲۴ کاهش دهند.

اوکراین یکی از تولیدکنندگان عمده گندم است و نابودی کریدور دریای سیاه که برای صادرات ایمن غلات طی جنگ استفاده می‌شد، این گمانه‌زنی را برانگیخت که کشاورزان  گندم کمتری می‌کارند زیرا حاشیه سود به دلیل مسیرهای صادراتی پرهزینه کاهش خواهد یافت.