کسری آب تبریز از زرینه‌رود و ‌منابع زیرزمینی جبران شد

وی افزود: از این رو از اردیبهشت ماه در یک کار شبانه روزی و جهادی نسبت به اجرای پروژه های تامین و جابجایی توزیع آب از جنوب شهر به شمال شهر اقدامات لازم انجام و با به بهره برداری رسیدن پروژه های مذکور علیرغم اینکه در هفته گذشته کمبودهایی در بخشی از شهر مشاهده می شد اما در حال حاضر  توانستیم نگرانی قطع آب و افت فشار در بخش های شمالی و شرقی شهر تبریز را به نحو مطلوب مرتفع ساخته و آب پایدار را در شهر تامین کند. 

معاون راهبری و نظارت بر بهره‌برداری آبفای کشور از تامین کسری ۹۰۰ لیتر بر ثانیه آب شرب شمال شهر تبریز خبر داد.

وی با بیان اینکه نکته قابل تامل، استفاده عمده شهروندان تبریزی از آب باکیفیت زرینه رود می باشد، عنوان کرد: بر اساس برنامه هر ساله وزارت نیرو، از پاییز سال گذشته با رصد و پایش کلیه شهرهای کشور و بررسی منابع و مصارف، میزان ناترازی آب در حوزه سطحی و زیر زمینی بررسی و نسبت به تدوین و تعریف پروژه های متعدد در قالب پروژه های تامین، توزیع و مصرف با رویکرد افزایش پایداری و تاب آوری شبکه و تامین آب شرب و بهداشت مردم کشور اقدام شده است. 

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402052415525/%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AFمعاون راهبری و نظارت بر بهره برداری آبفای کشور از تبدیل تهدید ایجاد شده برای تبریز به یک فرصت خبر داد و اعلام کرد: با اقدامات صورت گرفته پروژه ای سه ساله ظرف مدت کمتر از سه ماه آماده بهره برداری شده است.

امینی عنوان کرد: لازم است از صبر و شکیبایی مردم شریف شهر تبریز در هفته های گذشته و همکاری ویژه آنان با وزارت نیرو تشکر بعمل آورم.

 به گزارش ایسنا، هاشم امینی با بیان اینکه در رصد و پایش منابع آب شرب و بهداشت شهر تبریز در فروردین امسال مشخص شد که آورد رودخانه نهند تبریز و حجم ذخیره سد کافی نیست، اظهار داشت: یکی از شهرهایی که پس از بررسی های وزارت نیرو مشخص شد به جهت کاهش بارش ها دچار کاهش  ذخیره آب سد نهند شده، شهر تبریز بود که تامین بخشی از آب شرب این شهر را بر عهده داشت.