کسب رتبه دوم کشوری استان بوشهر در استقرار چرخه بهره‌وری 


بوشهر- ایرنا- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر گفت: بررسی‌های سازمان امور استخدامی کشور در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که استان بوشهر از لحاظ استقرار چرخه بهره‌وری، رتبه دوم کشور را بدست آورده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85099487/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری