کرونا و جنگ اوکراین اقتصاد جهان را به لبه پرتگاه کشاندند


تهران- ایرنا- همه‌گیری کووید-۱۹ و پس از آن جنگ روسیه و اوکراین، به ترتیب دو قطعه از دومینویی بودند که اقتصاد جهان را به لبه پرتگاه کشاندند؛ از نگاه ناظران، تسری این بحران به سال ۲۰۲۳ میلادی (۱۴۰۲)، جهان را با رکود و کاهش تولید ناخالص داخلی مواجه خواهد ساخت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85026492/%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری