کدام کشورها با هند به روپیه دادوستد می‌کنند؟


تهران- ایرنا- هند تعدادی از کشورها را متقاعد کرده است تا به روپیه با این کشور داد و ستد کنند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85189855/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%BE%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری