کدام استان‌ها کمترین سهم را از تبدیل مجوزهای صنفی دارند؟


تهران- ایرنا- طبق گزارش وزارت اقتصاد، تعداد مجوزهای کاغذی که به شناسه یکتا تبدیل شده تا روز ۲۸ فروردین به ۳۶۸ هزار و ۸۰۷ مجوز رسیده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85448864/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری