کاهش ۷.۷ درصدی رشد نقدینگی در یک سال/ برنامه‌های کنترل تورم طراحی و در دست اجرا است


تهران- ایرنا- بانک مرکزی اعلام کرد: کنترل رشد نقدینگی و تورم مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی است و بر اساس آمار نرخ رشد نقدینگی از ۳۹.۷ درصد در پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۲ درصد در پایان بهمن ماه سال گذشته کاهش یافته است. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85106975/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B7-%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری