کاهش ۷درصدی مالیات تولید در سال آینده/ سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه به ۴۲ درصد رسید


تهران- ایرنا- سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به کاهش ۷ درصدی مالیات واحدهای تولیدی در لایحه بودجه سال آینده، اعلام کرد: سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی کل کشور به حدود ۴۲ درصد رسیده که به معنای حرکت به سمت پایداری تدریجی منابع عمومی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85005833/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%B7%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1

توسط داوود دانش‌جعفری

داوود دانش‌جعفری